Diferențiere și avantaj competitiv prin Adaptive Management Financial

Cosmin Cricleviți

Lebede, recesiuni și cicluri economice

Contextele economice dificile pun, de fiecare dată, distanțe între antreprenori iar diferențierea, prin avantaj competitiv, poate deveni una dintre cele mai importante pârghii de dezvoltare. Orice corecție a pieței, fie din cauze socio-politice, fiscale sau legislative, pălesc în comparație cu „lebedele albe” sau cu „lebedele negre” (cf. Nicholas Nassim Taleb) – evenimente (economice) excepționale cauzate de factori care pot fi anticipați – lebedele albe, sau circumstanțe excepționale – lebedele negre, pe care este aproape imposibil să le anticipăm. Prin urmare, variile abordări ale teoriei ciclurilor economice, au un element comun: ciclicitatea este o constantă imbatabilă a vieții economice private. Perioadele de contracție, recesiune, inflație, stagflație sau chiar criză financiară, nu sunt excepții, ci constante determinate de anumite condiții interne sau externe diferitelor piețe.

Adaptează-te sau mori, diferențiază-te sau mori

Ei bine, în acest context, în calitate de antreprenori, se pune întrebarea naturală – ce facem și cum reacționăm în situațiile economice provocatoare? Cum ne pregătim, cum  anticipăm, cum punem lucrurile, în propriile noastre companii, în bună regulă? De asemenea, o altă întrebare firească din perspectiva evoluției, este cum escamotăm tipul acesta de expunere a afacerilor noastre, mai direct spus, cum supraviețuim (crizelor)?

Ei bine, piața de antreprenoriat și prin extensie piața de management consulting abundă de teorii, biblioteci întregi, autori, practicieni, influenceri sau guru care trăiesc, în mod abundent, șarmant și inspirațional, din acest segment al literaturii de business. Lucrurile, evident în această zonă, sunt împărțite, nu toți autorii sunt egali și, bineînțeles nu toate conjecturile care rămân după parcurgerea unui raft de literatură de business, sunt invalide. Însă elementul central al literaturii de business de sorginte inspirațională/motivațională, rămâne substratul profund emoțional/afectiv al acesteia; rarisim vorbim, în managementul contemporan, de abordări raționale, pragmatice, orientate cu acribie spre orizonturi cunatificate de cifre, ponderi, procente, procese, obiective și know-how venit de la firul ierbii – adică din lucrul de zi cu zi la nivel antreprenorial, SME sau corporate. Adică munca de zi cu zi, până în cel mai mic detaliu, prin care urmărim profitul și stabilitatea economică a companiilor.

Managementul financiar - coloana vertebrală a firmei

Așa cum contabilitatea este forma general agreată de comunicare, verificare și raportare către autoritățile financiare, managementul financiar al companiei este orientat spre abordarea, reglarea și amplificarea internă a proceselor, veniturilor și profiturilor companiei. Întrucât în lipsa unui management financiar competent și veritabil, orientat abil spre controlul cheltuielilor și al veniturilor, antreprenoriatul poate deveni foarte ușor un joc al hazardului. Or aleatoriul și hazardul produc, în cele mai multe circumstanțe, haos – principalul dușman al oricărei orgnizații.

Claritate și control al cheltuielilor prin Adaptive Management Financial

Controlul cheltuielilor, prin utilizarea AMF este unul clar, direct și clasificat într-un mod intuitiv; astfel, rubrica cheltuieli este declinată structural astfel:

 • Structură buget cheltuieli
 • Lista cheltuieli
 • Structura cost/unitate & analiză grafică

In cadrul Structurii bugetului de cheltuieli, acestea pot fi structurate și personalizate în funcție de nevoile companiei și de organigramă. Astfel, putem avea o structură de bază a cheltuielilor, organizate în 3 secțiuni mari –

a. Cheltuieli administrative

b. Cheltuieli operaționale

c. Salarii

sau putem difersifica si customiza categoriile de cheltuieli astfel încât să reflecte perfect specificul organizației până în cel mai mic detaliu.

Aplicația software AMF vă oferă o flexibilitate totală de personalizare, funcțiile de editare fiind prietenoase, ușor de accesat și utilizat chiar și cu un instructaj minim.

Lista cheltuielilor reprezintă o secțiune deosebit de importantă în cadrul AMF. În această secțiune, fiecare cheltuială a firmei este organizată în funcție de: categorie, cost, furnizor, descrierea cheltuielii, numărul facturii, bonul fiscal, valoarea facturii/bon fără TVA, valoarea TVA-ului, totalul facturii, data de facturare, Luna și anul. Pentru o flexibilitate maximă, fiecare cheltuială aferentă Listei de cheltuieli este acompaniată de opțiunile de Editare și Ștergere.

Structura costului/unitate & analiza grafică

Deși pare o secțiune exotică, miza acestei rubrici este deosebit de importantă întrucât ne oferă, instant, o structură procentuală clară a fiecărui cost asociat fiecărei categorii de cheltuieli; de asemenea, în dreapta secțiunii aceste procente sunt reprezentate vizual de grafice comparative cât se poate de clare, și de grafice comparative în timp ale acestor costuri/unitate.

Un alt element deosebit de important, din perspectivă managerială, este factorul evoluție în timp pe care ni-l oferă aceste elemente vizuale indispensabile. În acest fel putem urmări evoluția în timp a Structurii principale de cheltuieli precum și Stratificarea categoriilor de cheltuieli.

Venituri, stabilitate și control

În general, filozofia economică fundamentală presupune că veniturile, cu cât sunt mai abundente, cu atât este mai bine pentru organizație. Ei bine, la fel cum cheltuielile sunt structurate, în cadrul AMF, în cele 3 mari categorii – Structură buget cheltuieli, Listă cheltuieli și Structură cost/unitate & analiză grafică, similar și veniturile sunt abordate prin prisma celor 3 perspective:

 • Structură buget venituri
 • Listă venituri
 • Analiză grafică venituri

Structura bugetului de venituri este deosebit de importantă întrucât ne oferă o organizare intuitivă și rapidă a surselor de venit; iar argumentul principal al acestei organizări este faptul că nu toate produsele și serviciile prestate de companii generează venituri egale, dimpotrivă.

Spre exemplu, prin flexibilitatea oferită de AMF putem organiza veniturile în 3 mari secțiuni: venituri realizate din Activitatea principală (care poate fi declinată în produse și servicii), venituri din Activitatea secundară (care, la fel pot fi cuantificate până în cel mai mic detaliu) și Alte venituri (piese de schimb, activități adiacente, utilaje închiriate etc). Bineînțeles că și în secțiunea de venituri posibilitățile de personalizare ale Adaptive Management Financial sunt extrem de generoase, fiecare utilizator având posibilitatea de a general numeroase categorii și subcategorii de venituri.

Similar secțiunii de control al cheltuielilor și în cadrul Structurii bugetului de venituri aplicația software utilizează algoritmul de diferențiere dintre: Venitul planificat (Plan), Venitul realizat (Real) și diferența dintre cele două. Practic, fiecare categorie de venit și fiecare venit în parte poate fi analizat în mod obiectiv, observând diferența dintre ce ne-am propus să realizăm și ceea ce realizăm în mod efectiv, exprimat în cifre.

Lista veniturilor, similar Listei cheltuielilor, este structurată comprehensiv, în funcție de:

 • Dată finalizare
 • Dată facturare/livrare
 • Dată încasare factură
 • Tip venit
 • Client
 • Firmă beneficiar
 • Denumire proiect
 • Unități livrate
 • Suma încasată
 • Valoare TVA
 • Valoare totală
 • Nr. factură
 • Editare
 • Ștergere

Diferențierea și avantajul competitiv

Literatura de business management abordează avantajul competitiv, laolaltă cu diferențierea, în varii moduri. Putem vorbi despre avantaj competitiv în management, la nivel de caracteristici superioare ale unui produs sau serviciu la fel de bine cum putem deschide subiectul diferențiere din perspectiva brandingului sau a culturii organizaționale.

Din perspectiva AMD, prin aplicația software Adaptive Management Financial, managementul strategic raportat la cifrele în timp real generate de orice companie, reprezintă platforma ideală prin care putem genera diferențiere și, în consecință, avantaj competitiv. Iar asta se întâmplă datorită faptului că această abordare este determinată de analiza comparativă a cheltuielilor și veniturilor; fiind racordați, în timp real, la imaginea firmei exprimată în cifre și procente, putem obține indicatorii importanți prin care putem genera, în mod real, valoare clienților noștri. Iar valoarea oferită și resimțită de clienti va avea, indiferent de notorietatea brandului și a organizației, și o componentă financiară importantă.

Produsele și serviciile competitive sunt, în primul rând eficiente financiar chiar dacă, spre exemplu, în cazul produselor high-end sau premium, diferențele dintre costurile de producție și valoarea de comercializare sunt semnificative. Astfel, deși poate suna rece, unul dintre cele mai importante principii ale managementului contemporan este managementul corect și parcimonios al resurselor, prin urmare reducerea risipei, de orice natură este aceasta. Or, reducerea risipei și eliminarea haosului financiar sunt fundamentele practice pe care echipa noastră a construit Adaptive Management Financial.

În concluzie, diferențierea și avantajul competitiv, din perspectiva managementului financiar modern, sunt obținute, la firul ierbii, prin înțelegerea corectă și managementul zilnic al raportului dintre cheltuieli și venituri. Pentru că așa știm într-adevăr, poziția noastră în piață, vulnerabilitățile care ne afectează activitatea, zonele de creștere și dezvoltare precum și harta deciziilor strategice care ne vor conduce la profit pe termen lung.